Skip to main content

Date instituție

PATRIARHIA ROMÂNĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ

DATE INSTITUȚIE

PATRIARHIA ROMÂNĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ, persoană juridică de drept privat și utilitate publică din România, funcționează în baza Legii 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și în baza Statutului de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, publicat în Monitorul Oficial nr 97/20.02.2020, având cod fiscal RO4430779, cu sediul social în Bulevardul Regina Maria nr. 1, Sector 4, București, titular al licenței audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea „TRINITAS TV”.

Numele reprezentantului legal: Preafericitul Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Numele persoanei responsabile de conducerea instituției: Gheorghe-Cristian Popa, director general.
Numele persoanelor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială: Gheorghe-Cristian Popa, director general; Alexandru Trușcă, producător general; Morăraș Daniel, director tehnic coordonator.

Lista publicațiilor editate de PATRIARHIA ROMÂNĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIARHALĂ:
– Biserica Ortodoxă Română, buletinul oficial al Patriarhiei Române
– Ortodoxia, revistă trimestrială
– Studii Teologice, revistă trimestrială
– Chemarea credinței, revistă pentru copii și familia creștină
– Publicațiile Lumina (Ziarul Lumina – cotidian, Lumina de duminică – săptămânal, Vestitorul Ordodoxiei – lunar)

Patriarhia Română deține și serviciul de programe radio: Radio TRINITAS

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media: punct de lucru în Strada Sfânta Ecaterina, nr. 2-4, cod poștal: 040155, Sector 4, București; telefon 0213.372.640; website www.trinitas.tv ; adresa de email: contact@trintastv.ro.

Organisme de reglementare competente:

Consiliul National al Audiovizualului (CNA)

Adresă: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București

Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56; site web: www.cna.ro

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
Adresă: Str. Delea Nouă, nr. 2,Sector 3, Cod 030925, București
Telefon: 0372.845.400, Fax: 0372.845.402, Email: ancom@ancom.ro